اسکنر چمدان اشعه ایکس چیست؟

May 22, 2021
آخرین اخبار شرکت اسکنر چمدان اشعه ایکس چیست؟

دستگاه بازرسی ایمنی رایج ترین تجهیزات بازرسی امنیتی در ایستگاه و فرودگاه و قانون امنیت عمومی است.
بازرسی ایمنی دستگاه بازرسی ایمنی با تکیه بر دستگاه داخلی اشعه X برای تصویربرداری از اشعه است ، بنابراین ، آیا شما از نقش دستگاه بازرسی ایمنی اشعه X در بازرسی ایمنی می دانید؟
اصل و عملکرد عملی آن چیست؟

اشعه ایکس توانایی نفوذ بسیار بالایی دارد و می تواند از طریق بسیاری از مواد غیر شفاف در برابر نور مرئی مانند کاغذ جوهر ، چوب و غیره عبور کند.
این اشعه ها با چشم غیر مسلح غیر قابل مشاهده هستند ، می توانند باعث ایجاد فلورسانس قابل مشاهده در بسیاری از مواد جامد ، حساسیت به نور صفحه های عکاسی و یونیزاسیون هوا شوند.
و با استفاده از فناوری اشعه ایکس ، چمدان ها ، کیف ها و سایر مواردی را که در مکان های سخت پیدا نمی شود ، به دقت شناسایی کنید.
مانند خنجر ، چاقوی سه لبه ، چاقو فنری و سایر چاقوهای کنترل ملی ، می توانند کالاهای خطرناک را به طور دقیق تشخیص دهند.
برای اطمینان از ایمنی محل کار.
اشعه ایکس دستگاه بازرسی ایمنی معبر مناسب برای نصب در ورودی است ، برای نصب در فضای باز مناسب نیست ، برای جلوگیری از باد و باران ، تجهیزات بازرسی ایمنی اشعه ایکس دارای یک تصویربرداری کاملاً واضح و با کمک تعدادی پردازش تصویر است. توابع ، می تواند به سادگی و به سرعت به بازرسان برای تشخیص بین مواد مختلف کمک کند.
در فرآیند اسکن و تصویربرداری ، سیستم از دو طریق ذخیره خودکار تصویر و ذخیره دستی را فراهم می کند.
در صورت لزوم بررسی مجدد تصویر ، بازرس می تواند هر زمان که بخواهد تصویر گذشته را پخش کند.